Leadership in opera: Romance, betrayal, strife and sacrifice

Yiannis Gabriel

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Leadership in opera: Romance, betrayal, strife and sacrifice”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap

Affärsverksamhet och ekonomi