Leadership perspectives in multidisciplinary team meetings; observational assessment based on the ATLAS instrument in cancer care

Jessica Wihl, Linn Rosell, Pär Ola Bendahl, Camila B.R. De Mattos, Sara Kinhult, Gert Lindell, Fredrik Vult von Steyern, Mef Nilbert

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

4 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Leadership perspectives in multidisciplinary team meetings; observational assessment based on the ATLAS instrument in cancer care”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap