Leaf-scale study of biogenic volatile organic compound emissions from willow (Salix spp.) short rotation coppices covering two growing seasons

Tomas Karlsson, Leif Klemedtsson, Riikka Rinnan, Thomas Holst

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Leaf-scale study of biogenic volatile organic compound emissions from willow (Salix spp.) short rotation coppices covering two growing seasons”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap