Lean ApoM−/− Mice with Hyperactive Brown Adipose Tissue

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

3 Citeringar (SciVal)

Sammanfattning

In Cell Reports, Christoffersen et al. [1] demonstrate that sphingosine 1-phosphate (S1P) bound to apolipoprotein M (apoM) regulates the activity and mass of brown adipose tissue (BAT). They found mice lacking apoM to have hyperactive BAT with high triglyceride (TG) utilization, resulting in low white adipose tissue (WAT) mass and low body weight.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)283-284
TidskriftTrends in Endocrinology and Metabolism
Volym29
Utgåva5
Tidigt onlinedatum2018 mar 13
DOI
StatusPublished - 2018 maj

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cell- och molekylärbiologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Lean ApoM<sup>−/− </sup>Mice with Hyperactive Brown Adipose Tissue”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här