Lean ApoM−/− Mice with Hyperactive Brown Adipose Tissue

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

3 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Lean ApoM−/− Mice with Hyperactive Brown Adipose Tissue”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap