LEAP-2, LL-37 and RNase7 in tonsillar tissue: downregulated expression in seasonal allergic rhinitis.

Jesper Bogefors, Anne Månsson, Camilla Rydberg Millrud, Susanna Kumlien Georén, Lars-Olaf Cardell

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

  8 Citeringar (SciVal)

  Sammanfattning

  In the upper airway, the production of antimicrobial peptides (AMPs) protects against bacteria, viruses and fungi. Previous investigations have revealed downregulated expression of AMPs in different manifestations of allergic disease. In this study, we examined the expression of LL-37, RNase7 and LEAP-2 in tonsillar tissue and studied a possible relation to seasonal allergic rhinitis (SAR).
  Originalspråkengelska
  Sidor (från-till)55-60
  TidskriftPathogens and Disease
  Volym72
  Utgåva1
  DOI
  StatusPublished - 2014

  Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Mikrobiologi inom det medicinska området

  Fingeravtryck

  Utforska forskningsämnen för ”LEAP-2, LL-37 and RNase7 in tonsillar tissue: downregulated expression in seasonal allergic rhinitis.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

  Citera det här