LEAP-2, LL-37 and RNase7 in tonsillar tissue: downregulated expression in seasonal allergic rhinitis.

Jesper Bogefors, Anne Månsson, Camilla Rydberg Millrud, Susanna Kumlien Georén, Lars-Olaf Cardell

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

    8 Citeringar (SciVal)

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”LEAP-2, LL-37 and RNase7 in tonsillar tissue: downregulated expression in seasonal allergic rhinitis.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Medicin och livsvetenskap