Learning from Ranters: The Effect of Information Resistance on the Epistemic Quality of Social Network Deliberation

Michael Morreau, Erik J Olsson

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverkForskning

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Learning from Ranters: The Effect of Information Resistance on the Epistemic Quality of Social Network Deliberation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap