Learning progression from basic scientific scholarship to evidence-based medicine: a multimodal approach

Forskningsoutput: Working paper/PreprintWorking paper

227 Nedladdningar (Pure)
Originalspråkengelska
UtgivningsortLund
UtgivareFaculty of Medicine, Lund University
Antal sidor21
StatusPublished - 2020

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Pedagogik

Fria nyckelord

  • lärande
  • progression
  • evidensbaserad medicin
  • vetenskapligt förhållningssätt
  • medicinsk grundutbilning
  • läkarutbildning

Citera det här