Learning to teach STEM disciplines in higher education: a critical review of the literature

Christine Winberg, Hanelie Adendorff, Vivienne Bozalek, Honjiswa Conana, Nicola Pallitt, Karin Wolff, Thomas Olsson, Torgny Roxå

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

19 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Learning to teach STEM disciplines in higher education: a critical review of the literature”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap