Leave inference alone: Direct inferential social cognition

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)
71 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Leave inference alone: Direct inferential social cognition”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora

Samhällsvetenskap

Medicin och livsvetenskap