Ledningens vilja och avsikt: säkerhetspolicyer vid svenska förvaltningsmyndigheter

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

117 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Alla organisationers ledningar vill ha en verksamhet som når upp till det som deras styrdokumenten vill förmedla. Ledningen har med sina säkerhetspolicyer visat sin vilja och avsikt med säkerhetatsarbetet och förväntar sig att dessa styrdokument ger resultat. Är det så enkelt? Kan ledningarna bli framgångsrikare gällande efterlevnad? Genom att ta reda på vad säkerhetspolicyer innehåller och om innehållets utformning kan tänkas påverka efterlevnad och om det finns faktorer som kan användas för att nå en framgångsrikare efterlevnad. För att få en hanterbar nivå av säkerhetspolicyer, så behandlar avhandlingen innehållet i säkerhetspolicyer som kan kopplas till verksamhetsskydd vid svenska förvaltningsmyndigheter under regeringen. Målet med forskningen är i denna avhandling att få ökad kunskap om hur säkerhetsledningssystem i form av policy som styrdokument är uppbyggda vid svenska förvaltningsmyndigheter, identifiera generella utvecklingsbehov och utifrån dessa behov föreslå förbättringar. Säkerhetspolicyer behöver vara skrivna på ett sätt att det som skrivs skapar förståelse och acceptans och är begripligt för att uppnå målet med efterlevnad gällande säkerhetsarbetet. Då säkerhetspolicyer kan ses som en ledningsresurs för styrning av medarbetarnas förståelse och acceptans för hur
arbetet med säkerhet ska genomföras, kan såväl ledning som medarbetare subjektifieras och subjektspositioneras med inspiration av Michel Foucaults teoretiska utgångspunkter.
Originalspråksvenska
KvalifikationDoktor
Handledare
  • Nilsson, Fredrik, handledare
  • Erlingsdottir, Gudbjörg, Biträdande handledare
  • Sahlin, Ullrika, Biträdande handledare
Tilldelningsdatum2022 maj 20
UtgivningsortLund
Utgåva1
Förlag
ISBN (tryckt)978-91-8039-186-3
ISBN (elektroniskt)978-91-8039-185-6
StatusPublished - 2022 apr. 7

Bibliografisk information

Defence details
Date: 2022-05-20
Time: 13:15
Place: Lecture Hall Stora hörsalen, IKDC, Sölvegatan 26, Faculty of Engineering LTH, Lund University, Lund. Zoom: https://lu-se.zoom.us/j/68620443518?pwd=OUVkS0lSeU9zR0pXanh0NTQwWk1GUT09
External reviewer(s)
Name: Bengtsson, Rikard
Title: Docent
Affiliation: Lund University, Sweden.
---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Företagsekonomi
  • Pedagogik

Nyckelord

  • Sekuritet, Security, Security Knowledge, Security Management, Security Policies, Foucault, Security Subject’s Subject positioning

Citera det här