Leetocracy. Networked Political Activism and the Continuation of Elitism in Competitive Democracy

Nils Gustafsson, Yana Breindl

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverkForskning

204 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Leetocracy. Networked Political Activism and the Continuation of Elitism in Competitive Democracy”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap