Left branch extraction of nominal modifiers in old Scandinavian

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Left branch extraction of nominal modifiers in old Scandinavian”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora