Left-right Orientation, Homeownership and Class Position in Sweden

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Left-right Orientation, Homeownership and Class Position in Sweden”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap