Leishmaniasis in Sweden. Molecular, diagnostic and epidemiological studies of the parasite Leishmania in a non-endemic country.

Bidragets översatta titel : Leishmaniasis i Sverige: Molekylära, diagnostiska och epidemiologiska studier av Leishmaniaparasiten i ett icke-endemiskt land

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

534 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Avhandlingen omfattar fyra delarbeten av olika slag, där två är rent laborativa studier av odlade Leishmaniaparasiter och deras interaktion med humant immunsvar, och två berör epidemiologi och diagnostik av sjukdomen leishmaniasis i ett svenskt patientmaterial.
Bidragets översatta titel Leishmaniasis i Sverige: Molekylära, diagnostiska och epidemiologiska studier av Leishmaniaparasiten i ett icke-endemiskt land
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
 • Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund
Handledare
 • Collin, Mattias, handledare
 • Inghammar, Malin, Biträdande handledare
 • Shannon, Oonagh, Biträdande handledare
 • Holst, Elisabet, Biträdande handledare
Tilldelningsdatum2019 apr. 5
UtgivningsortLund
Förlag
ISBN (tryckt)978-91-7619-753-0
StatusPublished - 2019

Bibliografisk information

Defence details
Date: 2019-04-05
Time: 13:00
Place: Belfragesalen, BMC D15, Klinikgatan 32 i Lund]
External reviewer(s)
Name: Akuffo, Hannah
Title: professor
Affiliation: Karolinska Institutet, Stockholm

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Immunologi inom det medicinska området

Nyckelord

 • leishmaniasis
 • Parasite
 • Epidemiological studies
 • Serology
 • diagnostic method
 • Immune System
 • Sweden

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Leishmaniasis i Sverige: Molekylära, diagnostiska och epidemiologiska studier av Leishmaniaparasiten i ett icke-endemiskt land”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här