Lemierres syndrom – En påminnelse om »den glömda sjukdomen«: God kunskap under hela vårdkedjan viktigt för att i tid väcka misstanke

Jan Hedenmarkb, Karin Holm, Fredrik Moberger, Erik Torell

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Sammanfattning

Lemierres syndrom kännetecknas klassiskt av tonsillit, trombos i vena jugularis interna samt septiska lungembolier. Ofta har patienten också sepsis. Sjukdomen drabbar framför allt yngre personer i åldern 15–25 år.Effektiv antibiotikabehandling kopplad till kirurgisk lokal behandling (source control) över tid är fundamental i handläggningen.Sen diagnos och behandling ökar risken för komplicerat vårdförlopp.God kunskap om syndromets kliniska kännetecken i hela vårdkedjan, inte minst i primärvård, är viktig för att i tid väcka misstanken.Det är väsentligt att ha Lemierres syndrom i åtanke vid svår oklar tonsillit hos yngre vuxna.
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)237-239
TidskriftLäkartidningen
Volym115
Nummer6
StatusPublished - 2018 feb. 5
Externt publiceradJa

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Infektionsmedicin

Citera det här