Lenalidomide plus bendamustine-rituximab does not overcome the adverse impact of TP53 mutations in mantle cell lymphoma

Christian Winther Eskelund, Alexandra Albertsson-Lindblad, Arne Kolstad, Anna Laurell, Riikka Räty, Lone Bredo Pedersen, Christian Hartmann Geisler, Mats Jerkeman, Kirsten Grønbæk

Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetterPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)e541-e543
TidskriftHaematologica
Volym103
Nummer11
DOI
StatusPublished - 2018

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Citera det här