Les télocytes, communicateurs dans le stroma sain et lien avec l’inflammation et la fibrose

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/EditorialPeer review

Originalspråkfranska
Sidor (från-till)187-190
TidskriftRevue du Rhumatisme (Edition Francaise)
Volym84
Nummer3
Tidigt onlinedatum2017 feb. 15
DOI
StatusPublished - 2017

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Reumatologi och inflammation

Citera det här