L’essor de la Finance sur Internet en Chine et les Tyrannies de l’inclusion

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkfranska
Sidor (från-till)11
Antal sidor21
TidskriftPerspectives Chinoises
Volym2017
Nummer4
StatusPublished - 2017

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Tvärvetenskapliga studier
  • Samhällsvetenskap

Citera det här