let-7 regulates radial migration of new-born neurons through positive regulation of autophagy

Rebecca Petri, Karolina Pircs, Marie E Jönsson, Malin Åkerblom, Per Ludvik Brattås, Thies Klussendorf, Johan Jakobsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

166 Nedladdningar (Pure)
Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat