Let-causatives and (a)symmetric DAT-NOM constructions.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

11 Citeringar (SciVal)
235 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Abstract in Undetermined
The verb láta ‘let/make’ in Icelandic provides a unique opportunity to understand the behavior symmetric versus asymmetric DAT-NOM constructions, as well as the nature of nominative-accusative case alternations. In this paper, we take a close look at láta and examine
a set of cases where DAT-NOM verbs are embedded under láta, resulting in the otherwise nominative object becoming accusative in some cases and remaining nominative in others.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)269-298
TidskriftSyntax
Volym17
Nummer3
DOI
StatusPublished - 2014

Bibliografisk information

The information about affiliations in this record was updated in December 2015.
The record was previously connected to the following departments: Swedish (015011001)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Språk och litteratur

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Let-causatives and (a)symmetric DAT-NOM constructions.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här