Letter to the editor: Comments on "Respiratory effects of toluene diisocyanate in the workplace: A discussion of exposure-response relationships"

J Hogberg, K Larsson, Maria Albin, B Jarvholm, J Montelius

Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetter

2 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)459-460
TidskriftCritical Reviews in Toxicology
Volym35
Utgåva5
DOI
StatusPublished - 2005

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Miljömedicin och yrkesmedicin

Citera det här