Levels of perfluoroalkyl substances and risk of coronary heart disease: Findings from a population-based longitudinal study.

Kristina Mattsson, Anna Rignell-Hydbom, Sara Holmberg, Anders Thelin, Bo A Jönsson, Christian Lindh, Andrea Sehlstedt, Lars Rylander

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Cross-sectional studies have shown an association between exposure to perfluoroalkyl substances (PFASs) and coronary heart disease (CHD). These findings need to be evaluated in longitudinal settings.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)148-154
TidskriftEnvironmental Research
Volym142
DOI
StatusPublished - 2015

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Miljömedicin och yrkesmedicin

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Levels of perfluoroalkyl substances and risk of coronary heart disease: Findings from a population-based longitudinal study.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här