Levothyroxine treatment reduces thyroid size in children and adolescents with chronic autoimmune thyroiditis.

Johan Svensson, Ulla-Britt Ericsson, Paul Nilsson, Catherine Olsson, Bjorn Jonsson, Bengt Lindberg, Sten Ivarsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Levothyroxine treatment reduces thyroid size in children and adolescents with chronic autoimmune thyroiditis.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar