Library Assessment and Quality Assurance - Creating a Staff-Driven and User-Focused Development Process

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Library Assessment and Quality Assurance - Creating a Staff-Driven and User-Focused Development Process”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap