Life cycle assessment of a household solid waste source separation programme: a Swedish case study.

Anna Bernstad, Jes la Cour Jansen, Henrik Aspegren

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

39 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Life cycle assessment of a household solid waste source separation programme: a Swedish case study.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar