Lifestyle and glycaemic control before and after the onset of type 2 diabetes

Robert Koivula

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

994 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Lifestyle and glycaemic control before and after the onset of type 2 diabetes”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi