Lifestyle and glycaemic control before and after the onset of type 2 diabetes

Robert Koivula

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

992 Nedladdningar (Pure)
Filter
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Sökresultat