Lifetime measurements for ground term transitions in TaII, WII, and ReII

M Henderson, RE Irving, R Matulioniene, LJ Curtis, DG Ellis, GM Wahlgren, Tomas Brage

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

19 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Lifetime measurements for ground term transitions in TaII, WII, and ReII”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Mark- och miljövetenskap