Lifetime measurements in Gd II and Gd III using time-resolved laser spectroscopy

Z. G Zhang, Anders Persson, Z. S Li, Sune Svanberg, J Zhankui

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Natural radiative lifetimes of 20 levels (energy range between 20 000 35 000 cm(-1)) in Cd II and 5 levels (energy range between 43 000-49 000 cm(-1)) in Gd III have been measured using time-resolved laser-induced fluorescence III a laser-produced plasma.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)301-304
TidskriftEuropean Physical Journal D. Atomic, Molecular, Optical and Plasma Physics
Volym13
Nummer3
DOI
StatusPublished - 2001

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Atom- och molekylfysik och optik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Lifetime measurements in Gd II and Gd III using time-resolved laser spectroscopy”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här