Ligand-Promoted [Pd]-Catalyzed α-Alkylation of Ketones through a Borrowing-Hydrogen Approach

Seetharaman Manojveer, Nitish K. Garg, Zarif Gul, Ayesha Kanwal, Yogesh Goriya, Magnus T. Johnson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

A new class of palladium complexes bearing bidentate 2-hydroxypyridine based ligands have been prepared and fully characterized. The applications of these new complexes towards ketone alkylation reactions with alcohols through a metal-ligand cooperative borrowing-hydrogen (BH) process were demonstrated.

Originalspråkengelska
Artikelnummere202200245
TidskriftChemistryOpen
Volym12
Nummer1
DOI
StatusPublished - 2023 jan.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Organisk kemi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Ligand-Promoted [Pd]-Catalyzed α-Alkylation of Ketones through a Borrowing-Hydrogen Approach”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här