Ligand-Promoted [Pd]-Catalyzed α-Alkylation of Ketones through a Borrowing-Hydrogen Approach

Seetharaman Manojveer, Nitish K. Garg, Zarif Gul, Ayesha Kanwal, Yogesh Goriya, Magnus T. Johnson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Ligand-Promoted [Pd]-Catalyzed α-Alkylation of Ketones through a Borrowing-Hydrogen Approach”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar