Light Higgs bosons in phenomenological NMSSM

F. Mahmoudi, Johan Rathsman, O. Stal, L. Zeune

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Light Higgs bosons in phenomenological NMSSM”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Physics