Light Mirror - en första version av pianostycke i projektet "Musiken i Pianot"

Forskningsoutput: Icke-textbaserad outputKonstnärligt arbete

Sammanfattning

Light Mirror - a first version of a piano piece in the project "The Music in the Piano", which is a collaboration with pianist and teacher Eva Lundgren at Malmö Academy of Music.
Originalspråkengelska
StatusPublished - 2019 juni 1

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Konst

Konstnärlig forskning

  • Komposition

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Light Mirror - en första version av pianostycke i projektet "Musiken i Pianot"”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här