Lightguiding of Fluorescence in Nanowires: Principles, Optimization and Implementation for Biosensing

Damiano Verardo

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Lightguiding of Fluorescence in Nanowires: Principles, Optimization and Implementation for Biosensing”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi