Lightguiding of Fluorescence in Nanowires: Principles, Optimization and Implementation for Biosensing

Damiano Verardo

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Filter
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Sökresultat