Lighting control systems in individual offices at high latitude: measurements of electricity savings and users preferences

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceedingPeer review

9 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Lighting control systems in individual offices at high latitude: measurements of electricity savings and users preferences”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap