Lignocellulosic Ethanol Production Based on Steam Pretreatment and SSF: Process Development through Experiments and Simulations

Per Sassner

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Lignocellulosic Ethanol Production Based on Steam Pretreatment and SSF: Process Development through Experiments and Simulations”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap