'Like Locusts on the Mississippi': A Pioneer Study of the Expansion of the Swedish Public Sector

Benny Carlson, Mats Lundahl

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”'Like Locusts on the Mississippi': A Pioneer Study of the Expansion of the Swedish Public Sector”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap