Likvärdighet till priset av likformighet? en studie av hur och varför svenska och finländska historielärare på gymnasiet uppfattar att de påverkas av externa prov i historia

Per Gunnemyr

Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

368 Nedladdningar (Pure)
Originalspråksvenska
KvalifikationLicentiat
Tilldelande institution
  • Historia
Handledare
  • Eliasson, Per, handledare
  • Zander, Ulf, handledare
Förlag
Tryckta ISBN978-91-978899-9-5
StatusPublished - 2011

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Historia

Citera det här