Limiting factors for liver regeneration after a major hepatic resection for colorectal cancer metastases.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

17 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Limiting factors for liver regeneration after a major hepatic resection for colorectal cancer metastases.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap