L'individu dans la théologie et le droit canonique.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkfranska
Sidor (från-till)119-131
TidskriftRevue de Psychotherapie Psychanalytique de Groupe
Nummer31
StatusPublished - 1998

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Idé- och lärdomshistoria

Citera det här