Linear Control and Estimation Using Operator Factorization

Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

67 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

The filtering, prediction and smoothing problems as well as the linear quadratic control problems can very generally be formulated as operator equations using basic linear algebra. The equations are of Fredholm type II and difficult to solve directly. It is shown how the operator can be factorized into two Volterra operators using a matrix Riccati equation. Recursive solution of these triangular operator equations is then obtained by two initialvalue differential equations.
Originalspråkengelska
KvalifikationLicentiat
Tilldelande institution
  • Institutionen för reglerteknik
Handledare
  • Åström, Karl Johan, handledare
Tilldelningsdatum1971 maj 21
Förlag
StatusPublished - 1971

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Reglerteknik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Linear Control and Estimation Using Operator Factorization”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här