Linguistic Convergence in Verbs for Belief-forming Processes

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Linguistic Convergence in Verbs for Belief-forming Processes”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap