Linking Hydrogen (delta H-2) Isotopes in Feathers and Precipitation: Sources of Variance and Consequences for Assignment to Isoscapes

Keith A. Hobson, Steven L. Van Wilgenburg, Leonard I. Wassenaar, Keith Larson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Linking Hydrogen (delta H-2) Isotopes in Feathers and Precipitation: Sources of Variance and Consequences for Assignment to Isoscapes”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap