Linnénätet i Blekinge

Jan-Thomas Johansson, Lars Fröberg, Mariette Manktelow

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Sammanfattning

Linnénätet är tänkt att uppmärksamma historiskt intressanta växtlokaler och fokuserar på lokaler som varit kända sedan före 1850. Även om många av dem ingår i Floraväkteriet, så har det sig att flera av dessa inte är skyddade och några har inte ens varit uppmärksammade. Jan Thomas Johansson och Mariette Manktelow har startat detta projekt om historiska växtlokaler i Sverige, och här följer en presentation av de arter som bedöms som aktuella för Blekinge.
Originalspråksvenska
Sidor4-13
Volym2019
SpecialistpublikationBlekingebläddran
StatusPublished - 2019

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Botanik

Citera det här