Lip and jaw kinematics in bilabial stop consonant production

Anders Löfqvist, Vincent Gracco

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

63 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)877-893
TidskriftJournal of Speech, Language, and Hearing Research
Volym40
Utgåva4
StatusPublished - 1997

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Övrig annan medicin och hälsovetenskap
  • Oto-rino-laryngologi

Citera det här