Lip kinematics in long and short stop and fricative consonants

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

32 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Lip kinematics in long and short stop and fricative consonants”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora

Fysik och astronomi