Lipid composition of plasma membranes from barley leaves and roots, spinach leaves and cauliflower inflorescences

C. P. Rochester, Per Kjellbom, Christer Larsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)257-263
Antal sidor6
TidskriftPhysiologia Plantarum
Volym71
Nummer3
DOI
StatusPublished - 1987

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Växtbioteknologi

Citera det här